ustawa Macrona

Tzw. ustawa Macrona (fr. loi Macron) jest pakietem rozwiązań ustawodawczych mających na celu podwyższenie stawek przewoźników polskich wykonujących kabotaż we Francji (przepisy nie dotyczą tranzytu). Ustawa Macrona wzbudziła żywe kontrowersje w środowisku przewoźników.

Istnieją poważne wątpliwości co do zgodności przepisów ustawa Macrona z podstawowymi zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, która wedle Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest oparta na zasadzie wolnego przepływu towarów, usług i osób. Wprowadzenie administracyjnych wymogów dotyczących przewoźników zagranicznych stanowi naruszenie zasady wolnej konkurencji w Unii Europejskiej i zakazu niepogarszania w żaden sposób (administracyjny czy inny) sytuacji firm zagranicznych względem firm rodzimych.

Przepisy francuskie zostały stworzone na bazie doświadczenia niemieckiego z ustawą MiLoG, która nie została wycofana ani zablokowana przez Komisję Europejską. Rząd francuski podążając za przykładem niemieckim także wprowadził analogiczne przepisy. Przewoźnik zagraniczny musi z dniem 1 lipca 2016 roku płacić swojemu pracownikowi za czas przepracowany na ternie Francji francuską stawkę minimalną.