rozliczanie płacy minimalnej we francji 2016

Rozliczanie płacy minimalnej we francji 2016 stanowi jeden z wymogów administracyjnych nałożonych przez ustawę Macrona na przewoźników zagranicznych (w tym polskich) wykonujących kabotaż we Francji (rozładunek i załadunek), a którzy nie posiadają na terenie Francji oddziału, ani spółki. Rozliczanie płacy minimalnej we francji 2016 ma na celu wyrównanie szans w ofercie cenowej przewoźników z różnych krajów europejskich. Nowe ustawodawstwo spotyka się ze słuszną krytyką środowiska przewoźników pochodzących z Europy

Wschodniej jako niezgodne z podstawami, na którymi oparte jest prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej i zasadami wolnej konkurencji i nietworzenia barier administracyjnych przy przepływie towarów i usług w obrębie Unii Europejskiej. Rozliczanie płacy minimalnej we francji 2016 polega na uwzględnieniu w wynagrodzeniu prawa francuskiego dotyczącego stawek minimalnych.

Pracodawca polski musi opłacić swojego pracownika wedle pensji minimalnej francuskiej za jego czas przepracowany we Francji. Ponadto pracownik polski przebywający we Francji na delegacji służbowej musi być traktowany na równi z pracownikami francuskimi w związku z tym, że francuski kodeks pracy znajduje swoje zastosowanie do pracownio delegowanych na ternie Francji.