reprezentant we francji

Nowe przepisy obowiązujące we Francji od dnia 1 lipca 2016 roku nakładają na firmy transportowe z Polski i wykonujące zlecenia we Francji obowiązek wyznaczenia reprezentant we francji, którego zadaniem będzie zapewnienie kontaktu i informacji francuskim służbom administracyjnym w przypadku kontroli drogowej polskiego przewoźnika.

Reprezentant we francji musi władać perfekcyjnie językiem francuskim i mieć znajomość dotyczącą dokumentacji wymaganej przez nowe ustawodawstwo. Tylko kierowca posiadający kompletny zestaw dokumentów polskich i francuskich w aucie podczas delegacji uniknie płacenia wysokich kar administracyjnych.

Pracodawcy polscy działający w branży transportowej nie chcą stracić intratnego rynku francuskiego muszą dostosować się do nowych przepisów, które wyznaczają obowiązek upoważnienia reprezentant we francji oraz wynagradzania swoich pracowników za czas przepracowany we Francji wg stawki minimalnej francuskiej. Nowe przepisy nie zostały do końca wyjaśnione przez francuski rząd ani ministerstwo ochrony środowiska. Nasza firma stale nadzoruje kolejne informacje dotyczące nowego ustawodawstwa.