przedstawiciel we francji

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszła w życie tzw. ustawa Macrona nakładająca na przewoźników polskich obowiązek wyznaczenia przedstawiciel we Francji, którego zadaniem jest kontakt z organami administracji francuskiej oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej delegowanych do Francji kierowców (rozliczenie czasu pracy, potwierdzenia wypłaty minimalnego francuskiego wynagrodzenia (fr. SMIC) za czas przepracowany we Francji.

Przedstawiciel we Francji może być osobą fizyczną albo osobą prawną. Musi władać językiem francuskim i zamieszkiwać na stałe we Francji. Jego praca polega na obsłudze przewoźników zagranicznych nie posiadających spółki ani oddziału we Francji. Przedstawiciel dokonuje też niezbędnych tłumaczeń na język francuski celem skompletowania pełnej i rzetelnej dokumentacji. Przepisy ustawy Macrona dotyczą przewoźników europejskich dokonujących kabotażu we Francji.

Przepisy ustawy Macrona nie dotyczą tranzytu przez Francję. Brak wyznaczenia przedstawiciel we Francji może skutkować nałożeniem wysokich kar administracyjnych (mandatów). Ustawa Macrona stanowi reakcję francuskiego rządu na konkurencję jaką dla francuskich przewoźników stanowią przewoźnicy polscy oraz inni przewoźnicy z Europy Wschodniej.