przedstawiciel we francji dla przewoźników

Od lipca 2016 roku każdy przewoźnik polski wykonujący zlecenie na terenie Francji będzie musiał legitymować się posiadaniem przedstawiciel we francji dla przewoźników. Wynika to z obowiązków nałożonych przez ustawę Macrona i realizujący postanowienia tej ustawy dekret z dnia 7 kwietnia 2016 roku. Na mocy nowych przepisów przewoźnicy wykonujący usługi transportowe we Francji, a nie mające we Francji oddziału ani spółki będą musieli powołać przedstawiciel we francji dla przewoźników.

Celem nowych przepisów jest ułatwianie kontaktów i komunikacji między licznymi zagranicznymi kierowcami i firmami przewozowymi wykonującymi transport we Francji, a organami administracyjnymi francuskimi, które nie posługują się co do zasady ani językiem angielskim, ani językiem polskim. Dotychczas reżim prawny dotyczący kierowców delegowanych do Francji był analogiczny do ogólnych przepisów dotyczących pracowników delegowanych (np. w branży budowlanej). Specyfika transportu międzynarodowego zmusiła jednak rząd francuski do wprowadzenia daleko idących korekt i stworzenia osobnego formularza (zaświadczenia) przeznaczonego tylko dla firm transportowych delegujących swoich pracowników do Francji oraz innych wymogów związanych z ustanowieniem przedstawicielstwa na terenie francji.