przedstawiciel dla przewoźników na terenie Francji

Ustanowienie przedstawiciel dla przewoźników na terenie francji stanowi jeden z obowiązków, które zostały nałożone na przewoźników polskich wykonujących międzynarodowe usługi transportowe na terenie Francji.

Z dniem 1 lipca 2016 roku każdy przedsiębiorca działający w branży transportowej i wykonujący kabotaż we Francji musi wyznaczyć stałego przedstawiciel dla przewoźników na terenie francji celem dostosowania się do nowych reguł wykonywania zleceń międzynarodowych. Zadaniem przedstawiciela jest komunikacja z francuskimi organami administracyjnymi takimi jak kontrola ruchu drogowego, żandarmeria, policja, służba celna, inspekcja drogowa i inspekcja pracy oraz przechowywanie przez 18-miesięcy po zakończeniu delegacji danego pracownika dokumentacji dotyczącej czasy pracy we Francji oraz rozliczeń i stawki minimalnej francuskiej (SMIC).

Przedstawiciel dla przewoźników na terenie francji to może być osoba prawna mająca siedzibę na terenie Francji albo osoba fizyczna zamieszkująca na stałe we Francji. Taki przedstawiciel dba i organizuje delegacje polskich przewoźników do Francji tak by uniknąć problemów podczas kontroli drogowych oraz wysokich kar administracyjnych.