płaca minimalna we Francji 2016

Płaca minimalna we Francji 2016 (tzw. SMIC) jest zabezpieczeniem prawnym dla pracowników zatrudnionych na terenie Francji. Przepisy o francuskiej płacy minimalnej dotyczą obowiązku pracodawcy by płacić co najmniej stawkę godzinową minimalną, ustaloną odgórnie i aktualizowaną co roku w dekrecie prawnym. Stawka ma charakter ogólnokrajowy i jest systemem ogólnym dla wynagrodzeń we Francji.

Na rok 2016 wynosi 9,67 euro. Poszczególne branże (w tym branża transportowa) mogą w ramach negocjacji międzyzakładowych wynegocjować stawki minimalne wyższe niż stawka ogólna. Stawki wynegocjowane przez ogólnokrajowe związki zawodowe dla danych branż ( w tym branży transportowej) mają zastosowanie do firm z danej branży. Dlatego też płaca minimalna we Francji 2016 w branży transportowej różni się od ogólnej stawki minimalnej i wynosi od 9,68 euro do 10 euro za godzinę.

Pracodawca polski delegujący do Francji kierowców wykonujących kabotaż (nie dotyczy tranzytu przez Francję) musi zagwarantować swoim pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę (nie dotyczy samozatrudnienia i współpracy firma-firma) wypłatę francuskiej pensji minimalnej tj. płaca minimalna we francji 2016 zgodnej z postanowieniami wynegocjowanymi przez związki zawodowe branży transportowej we Francji.