Ustawa Macrona

CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

Przewoźnik realizujący zlecenia we Francji (rozładunek albo załadunek we Francji, kabotaż) powinien zarejestrować się w elektronicznej bazie danych francuskiego ministerstwa pracy (SIPSI) i wypełnić elektroniczny formularz dotyczący każdego z delegowanych do Francji pracowników (wymóg wprowadzony od 1 stycznia 2017 roku). Przewożnik musi także przekazać swoim kierowcom wyjeżdżającym na delegację do Francji:

  • podpisane i opieczętowane zaświadczenie oraz aneks w języku francuskim zawierające dane pracodawcy i pracownika (generowane z elektronicznej bazy danych SIPSI),
  • aktualną umowę o pracę (wraz z aneksami jeżeli są),
  • dokument w jęz. francuskim wyznaczeniu przedstawiciela na terenie Francji wraz z akceptacją przedstawciela (pełnomocnictwo).

Ponadto przewoźnik jest obowiązany:

  • wyznaczyć na terenie Francji swojego stałego przedstawiciela, którego zadaniem będzie kontakt z francuskimi służbami administracyjnymi, przechowywanie stosownej dokumentacji w czasie delegacji pracownika/pracowników oraz dopilnowanie by działalność przewoźnika była zgodna z francuskimi przepisami.

Przewoźnik ma także obowiązek:

  • dokumentowania czasu pracy we Francji każdego ze swoich pracowników,
  • wynagradzania swoich pracowników wg stawki minimalnej francuskiej za czas przepracowany we Francji.

(UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2017 roku stawka minimalna za godzinę pracy (SMIC) we Francji wynosi 9,76 euro. Stawki kierowców różnią się w zależności od stażu pracy pracownika oraz masy całkowitej pojazdu i wynoszą od 9,76 euro do 10 euro za godzinę. Do tej kwoty należy dodać dodatek ze względu na staż pracy, który wynosi w zależności od lat stażu pracy 2%, 4%, 6%, 8%).

  • przekazywania przedstawicielowi dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia za czas przepracowany we Francji według przepisów o francuskiej płacy minimalnej (np. potwierdzenie przelewu, pokwitowanie odbioru gotówki).

KOGO DOTYCZĄ NOWE PRZEPISY?

Nowe przepisy dotyczą pracowników (kierowców) zatrudnionych na umowę o pracę i delegowanych do Francji. Obowiązek przekazania dokumentacji i wypłacenia francuskiej pensji minimalnej nie dotyczy samozatrudnionych (prowadzących indywidualną działalność gospodarczą).

UWAGA! Francuskie służby zwracają uwagę na podmiot wpisany w liście przewozowym CMR, który realizuje usługę transportową. Jeżeli przewoźnik realizuje usługę transportową poprzez swojego podwykonawcę (kierowcę samozatrudnionego) to może otrzymać mandat w wysokości 750 – 1500 euro jeżeli ta informacja nie jest uwzględniona w CMR. Zgodnie z francuskimi przepisami jeżeli kierowca jest samozatrudniony to powinien zostać wpisany w CMR jako przewoźnik.

Nowe przepisy dotyczą zarówno pojazdów lekkich do 3,5 tony jak i pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 19 ton.

Nowe przepisy dotyczą sytuacji gdy na terenie Francji dokonuje się załadunku, rozładunku albo kabotażu. Ustawie Macrona nie podlega tranzyt.

CZAS PRACY KIEROWCY

Przepisy ustawy Macrona mają na celu zrównanie sytuacji pracownika francuskiego i pracownika polskiego w okresie jego pracy na terenie Francji. W czasie delegacji pracownik polski podlega francuskiemu kodeksowi pracy. Oznacza to, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od francuskiej płacy minimalnej oraz, że czas jego pracy nie przekracza limitów ustalonych we Francji.

Limity pracy kierowcy podczas delegacji we Francji dostępne tutaj.

REGUŁA OŚMIU DNI

Według starych przepisów przedsiębiorstwa transportowe oddelegowujące pracowników w celu realizacji usług kabotażu przez okres nieprzekraczający ośmiu dni były zwolnione z obowiązku sporządzania deklaracji dotyczącej oddelegowania. Począwszy od 1 lipca 2016 roku reguła ośmiu dni przestaje obowiązywać. Każde oddelegowanie pracownika na teren Francji podlega przepisom ustawy Macrona.

SANKCJE

Przewidziane sankcje to grzywna w wysokości 750 € w razie braku zaświadczenia w pojeździe lub jeżeli zaświadczenie jest sporządzone nieprawidłowo i grzywna w wysokości 450 € w razie braku w pojeździe umowy o pracę.

NIE REZYGNUJ Z FRANCUSKIEGO RYNKU – ZAPEWNIJ SOBIE PRZEDSTAWICIELSTWO!

Skontaktuj się z nami