loi macron transport

loi macron transport dotyczy pakietu ustaw francuskiego ministra Emmanuela Macrona, które weszły w życie od 1 lipca 2016 roku i dotyczą branży transportowej i dotykają bezpośrednio polskich przewoźników wykonujących kabotaż na terenie Francji i współpracujących z francuskimi zleceniodawcami. loi macron transport obejmuje szereg wymogów administracyjnych, które polscy przewoźnicy muszą spełnić by móc wykonywać zlecenie we Francji bez zagrożenia wysokimi karami administracyjnymi. Nakładanymi przez służby administracyjne francuskie takie jak: kontrola ruchu drogowego, organy podatkowe, inspekcja pracy, policja,  kontrola celna, itd.

Każdy z tych podmiotów może dokonać rutynowej kontroli ciężarówki na zagranicznych numerach rejestracyjnych celem zweryfikowania dokumentacji dotyczącej danego przewoźnika oraz danego kierowcy. Weryfikacja dotyczy także sprawdzenia czy przewoźnik oficjalnie i formalnie wyznaczył na ternie Francji swojego przedstawiciela do kontaktów z organami administracyjnymi francuskimi. loi macron transport może spowodować wahania na rynku usług transportowych we Francji. W środowisku przewoźników i na popularnych portalach widać jakie zaniepokojenie wzbudziły nowe regulacje.

Wiążę się to także z zaprzestaniem albo z chwilowym zatrzymaniem działalności transportowej na terenie Francji. Ceny za kilometr skoczyły w górę, dając przewagę tym, którzy zdecydowali się nawiązać współpracę z przedstawicielem i wciąż wykonują zlecenie na rynku francuskim.