Kolizja drogowa we Francji – informacje praktyczne

Kolizja drogowa we Francji – informacje praktyczne

Omówienie „Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym” I W przypadku kolizji drogowej we Francji należy dokonać kilku czynności, które ułatwią otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Zalecane jest by każdy kierowca, wykonujący pracę we Francji, dysponował pustym formularzem: Wspólne Oświadczenie o zdarzeniu drogowym (do pobrania tutaj) Formularz oświadczenia został opracowany przez zrzeszenie europejskich ubezpieczycieli. Jego forma, struktura i […]

Zmiany stawek minimalnych za pracę kierowców

Zmiany stawek minimalnych za pracę kierowców

Od 1 stycznia 2017 roku zachodzą zmiany co do wysokości minimalnych stawek godzinowych za pracę kierowcy w sektorze transportu towarów na terenie Francji. Do końca 2016 roku zastosowanie przy ustalaniu minimalnych stawek godzinowych kierowców we Francji miało porozumienie branżowe z dnia 3 listopada 2015 roku, ustalające stawki w zależności od stażu pracy i masy całkowitej […]

Top