Kolizja drogowa we Francji – informacje praktyczne

Omówienie „Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym”


I

W przypadku kolizji drogowej we Francji należy dokonać kilku czynności, które ułatwią otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Zalecane jest by każdy kierowca, wykonujący pracę we Francji, dysponował pustym formularzem:

Wspólne Oświadczenie o zdarzeniu drogowym (do pobrania tutaj)

Formularz oświadczenia został opracowany przez zrzeszenie europejskich ubezpieczycieli. Jego forma, struktura i kolorystyka są jednakowe we wszystkich krajach członkowskich UE. Formularz został opracowany w różnych wersjach językowych jednakże dzięki jednolitej numeracji porozumienie z kierowcą niewładającym językiem polskim jest znacznie ułatwione. Formularz jest uznawany przez ubezpieczycieli we wszystkich krajach UE.

We Francji posiadanie egzemplarza oświadczenia o zdarzeniu drogowym (fr. constat amiable) w pojeździe jest powszechne.

 

II

W przypadku kolizji we Francji należy okazać się dowodem osobistym, prawem jazdy i polisą ubezpieczeniową oraz zażądać tego samego od drugiego uczestnika kolizji.

Jeżeli kolizja skutkuje szkodami wyłącznie materialnymi (uszkodzenie pojazdu) wezwanie policji nie jest obowiązkowe, ale może być wskazane. Jeżeli wskutek kolizji któryś z uczestników prowadzących pojazd ucierpiał wezwanie policji jest obowiązkowe.

Należy wspólnie wypełnić oświadczenie o zdarzeniu drogowym (w dwóch egzemplarzach). Każdy z uczestników musi następnie otrzymać swój egzemplarz, który zostanie przekazany ubezpieczycielowi.

 

WINA

Oświadczenie ma charakter informacyjny i nie dotyczy orzekania o winie. Policja, jeżeli pojawi się na miejscu zdarzenia, nie zajmuje się orzekaniem o winie ani wyjaśnianiem okoliczności kolizji, a jedynie uporządkowaniem miejsca zdarzenia i odblokowaniem pasa ruchu.

Orzekaniem o winie zajmują się ubezpieczyciele obu stron na podstawie przesłanego im „wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym”. Zaleca się jak najszybsze przekazanie oświadczenia ubezpieczycielowi. We Francji przekazanie oświadczenia dokonuje się w ciągu 5 dni po zdarzeniu.

 

PODPIS

Podpis należy złożyć tylko w jednym miejscu. Jeżeli nie zgadzamy się z treścią oświadczenia bądź go nie rozumiemy należy odmówić podpisu na egzemplarzu drugiego uczestnika kolizji i podpisać wyłącznie swój egzemplarz. Podpis oznacza bowiem ostateczną akceptacją treści dokumentu.

W przypadku gdy druga strona zdarzenia odmawia podpisu wspólnego oświadczenia należy wskazać przyczyny odmowy w rubryce „UWAGI” (poniżej). Brak podpisu drugiego uczestnika kolizji na naszym oświadczeniu nie oznacza nieważności naszego oświadczenia. W takim wypadku należy jednak zapisać numer rejestracyjny pojazdu, z którym nastąpiła kolizja.

Na odwrotnej stronie oświadczenia każda ze stron może podać dodatkowe informacje (np. adresy świadków i ich dane kontaktowe). Nie można wymagać od drugiego uczestnika zdarzenia podpisu ani żadnych dodatkowych uwag na odwrotnej stronie naszego oświadczenia. Odwrotna strona oświadczenia służy tylko nam i może zostać wypełniona także w późniejszym czasie.

Zaleca się wykonanie możliwie precyzyjnych zdjęć przedstawiających kolizję (układ pojazdów) oraz uszkodzenia obu pojazdów. Taka dokumentacja pozwoli łatwiej uzyskać odszkodowanie.

 

Załaczniki do pobrania: