Zmiany stawek minimalnych za pracę kierowców


Od 1 stycznia 2017 roku zachodzą zmiany co do wysokości minimalnych stawek godzinowych za pracę kierowcy w sektorze transportu towarów na terenie Francji.


Do końca 2016 roku zastosowanie przy ustalaniu minimalnych stawek godzinowych kierowców we Francji miało porozumienie branżowe z dnia 3 listopada 2015 roku, ustalające stawki w zależności od stażu pracy i masy całkowitej pojazdu, które wynosiły w momencie zatrudnienia od 9,68 euro/h do 10 euro/h.

Wyciąg z porozumienia branżowego z dnia 3 listopada 2015 roku (aneks):


Kierowcy oraz pracownicy biurowi stawki godzonowe (w euro) od dnia 1 stycznia 2016 roku.

kategorie w momencie zatrudnienia po 2 latach stażu po 5 latach stażu po 10 latach stażu po 15 latach stażu
110M – 115M – 118M – 120M 9,68 9,8736 10,0672 10,2608 10,4544
128M 9,71 9,9042 10,0984 10,2926 10,4868
138M 9,73 9,9246 10,1192 10,3138 10,5084
150M 10,00 10,2000 10,4000 10,6000 10,8000

Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta:

  • czas pracy poniżej 3 godzin: 10,01 euro;
  • czas pracy równy lub wyższy niż 3 godziny: 23,28 euro.

Z dniem 1 stycznia powyższa tabela stawek minimalnych kierowców staje się częściowo nieaktualna w związku z corocznym, ustawowym podniesieniem płacy minimalnej we Francji (SMIC). Postanowienia dotyczące płacy minimalnej (SMIC) mają charakter ogólny i nadrzędny w stosunku do porozumienia branżowego i mają zastosowanie do osób zatrudnionych na umowie o pracę niezależnie od branży (także wobec kierowców w transporcie drogowym towarów). Dekretem n° 2016-1818 z dnia 22 grudnia 2016 roku rząd francuski podniósł płacę minimalną o 0,93% i ustanowił próg płacy minimalnej na rok 2017 w wysokości 9,76 euro/h brutto. Oznacza to, że minimalne stawki godzinowe kierowców za pracę we Francji stały się częściowo nieaktualne. Dotyczy to kategorii kierowców, których stawki wynosiły w 2016 roku od 9,68 euro/h do 9,73 euro/h (por. tabela). Zgodnie z francuskim Kodeksem pracy pracodawcy mają obowiązek wypłacania pracownikom wynagrodzenia w wysokości co najmniej płacy minimalnej (SMIC), także wtedy gdy porozumienia branżowe ustalają stawki niższe niż SMIC. Oznacza to, że wynagrodzenie kierowców wykonujących pracę we Francji w transporcie drogowym towarów musi wynosić co najmniej 9,76 euro/h. Zmiany nie dotyczą tych kierowców, którzy na podstawie porozumienia branżowego otrzymują wynagrodzenia 10 euro/h (albo więcej) gdyż ich wynagrodzenie spełnia wymogi minimalne SMIC. 

 

Źródła:

  1. Dekret n° 2016-1818 z dnia 22 grudnia 2016;
  2. Francuski Kodeks pracy: art. L. 3231-1, L. 3231-2, R. 3233-1;
  3. Wyciąg z porozumienia branżowego z dnia 3 listopada 2015 roku;
  4. interpretacja indywidualna przepisów dokonana w dniu 6 stycznia 2017 roku na wniosek zespołu Łącznika Francuskiego przez DGITM (tj. Dyrekcja Generalna Infrastruktury Transportu i Morza), wydział Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza.