Zmiany stawek minimalnych za pracę kierowców

Zmiany stawek minimalnych za pracę kierowców

Od 1 stycznia 2017 roku zachodzą zmiany co do wysokości minimalnych stawek godzinowych za pracę kierowcy w sektorze transportu towarów na terenie Francji. Do końca 2016 roku zastosowanie przy ustalaniu minimalnych stawek godzinowych kierowców we Francji miało porozumienie branżowe z dnia 3 listopada 2015 roku, ustalające stawki w zależności od stażu pracy i masy całkowitej […]

Top